520960 Kadaň – Karlovy Vary Platí od 29.3.2021 do 27.4.2021
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
km 5 23
1 od Kadaň, aut.nádr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 | Klášterec n.Ohří, škola ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 | × Stráž n.Ohří, Boč ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 | × Stráž n.Ohří ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5 | Jáchymov, lázně ... ... ... ... ... ... ... X ... ... ... ... ... ... ... X ... ... ... ... ... ... ...
0 6 | Ostrov, nám. ... ... ... ... ... ... ... 8:40 ... ... ... ... ... ... ... 19:00 ... ... ... ... ... ... ...
1 7 | Ostrov, Zámek ... ... ... ... ... ... ... 8:43 ... ... ... ... ... ... ... 19:03 ... ... ... ... ... ... ...
< 8 | Dalovice ... ... ... ... ... ... ... < ... ... ... ... ... ... ... < ... ... ... ... ... ... ...
11 9 v × Karlovy Vary, Bohatice, most ... ... ... ... ... ... ... 8:51 ... ... ... ... ... ... ... 19:11 ... ... ... ... ... ... ...
13 10 Karlovy Vary, terminál ... ... ... ... ... ... ... 8:55 ... ... ... ... ... ... ... 19:15 ... ... ... ... ... ... ...
 
opačný směr
km 4 18
X
0 10 od Karlovy Vary, terminál ... ... ... ... ... ... ... X ... ... ... ... ... ... ... 18:43 ... ... ... ... ... ... ...
2 9 | × Karlovy Vary, Bohatice, most ... ... ... ... ... ... ... 8:19 ... ... ... ... ... ... ... 18:47 ... ... ... ... ... ... ...
< 8 | Dalovice ... ... ... ... ... ... ... < ... ... ... ... ... ... ... < ... ... ... ... ... ... ...
12 7 | Ostrov, Zámek ... ... ... ... ... ... ... 8:27 ... ... ... ... ... ... ... 18:55 ... ... ... ... ... ... ...
13 6 | Ostrov, nám. ... ... ... ... ... ... ... 8:30 ... ... ... ... ... ... ... 18:58 ... ... ... ... ... ... ...
5 | Jáchymov, lázně ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 | × Stráž n.Ohří ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 | × Stráž n.Ohří, Boč ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 v Klášterec n.Ohří, škola ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1 Kadaň, aut.nádr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
X - jede v pracovních dnech× - zastávka jen na znamení nebo požádání< - spoj jede po jiné trase
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.