520960 Kadaň – Karlovy Vary Platí od 7.3.2021 do 11.12.2021
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
km 1 3 5 7 11 13 27 25 23
 11 
0 1 od Kadaň, aut. nádr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:30 ... ... ... ...
9 2 | Klášterec nad Ohří, škola ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:40 ... ... ... ...
17 3 | × Stráž nad Ohří, Boč ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:48 ... ... ... ...
21 4 | × Stráž nad Ohří ... ... ... ... ... ... ... X  54  ... ... ... ... X  54  ... ... ... 17:53 ... ... ... ...
< 0 0 5 | Jáchymov, lázně ... X  44  ... ... ... ... X ... 10:10 ... X  44  ... ... 14:50 ... X  51  ... < ... ... X ...
32 7 7 6 | Ostrov, náměstí ... 7:45 ... ... ... ... 8:40 ... 10:23 ... 13:35 ... ... 15:03 ... 15:03 ... 18:05 ... ... 19:00 ...
33 8 8 7 | Ostrov, zámek ... 7:48 ... ... X  44  ... 8:43 ... 10:26 ... 13:38 ... ... ( 15:06 ... ( 15:06 ... 18:08 ... ... 19:03 ...
< < 17 8 | Dalovice ... ( 7:59 ... ... ) 8:00 ... < ... < ... < ... ... < ... < ... < ... ... < ...
43 18 18 9 v × Karlovy Vary, Bohatice, most ... ... ... ... 8:03 ... 8:51 ... 10:34 ... 13:46 ... ... 15:18 ... 15:18 ... 18:16 ... ... 19:11 ...
45 20 20 10 Karlovy Vary, terminál ... ... ... ... 8:07 ... 8:55 ... 10:38 ... 13:50 ... ... M 15:24 ... M 15:24 ... 18:20 ... ... 19:15 ...
 
opačný směr
km 2 4 6 24 10 12 20 18
X X  44  X  54   11  X  44  X
0 0 10 od Karlovy Vary, terminál ... ... 7:25 ... 8:15 ... ... 9:30 ... ... 9:30 ... 13:10 ... ... ... ... ... ... ... 18:43 ... ...
2 2 9 | × Karlovy Vary, Bohatice, most ... ... 7:29 ... 8:19 ... ... 9:34 ... ... 9:34 ... 13:14 ... ... X  54  ... ... X  51  ... 18:47 ... ...
< < 0 8 | Dalovice ... ... < ... < ... ... < ... ... < ... < ... ... 14:15 ... ... 14:15 ... < ... ...
12 12 9 7 | Ostrov, zámek ... ... 7:37 ... 8:27 ... ... 9:42 ... ... 9:42 ... 13:22 ... ... 14:32 ... ... 14:32 ... 18:55 ... ...
13 13 10 6 | Ostrov, náměstí ... ... 7:40 ... 8:30 ... ... 9:45 ... ... 9:45 ... 13:25 ... ... 14:35 ... ... 14:35 ... 18:58 ... ...
< 20 17 5 | Jáchymov, lázně ... ... ... ... ... ... ... 9:57 ... ... < ... ... ... ... 14:47 ... ... ... ... ... ... ...
24 4 | × Stráž nad Ohří ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9:57 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28 3 | × Stráž nad Ohří, Boč ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10:02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
36 2 v Klášterec nad Ohří, škola ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10:10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
45 1 Kadaň, aut. nádr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10:20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
X - jede v pracovních dnech 11  - jede jen 26.6.21, 28.8.21 44  - nejede 1.4.21, od 1.7.21 do 31.8.21, od 27.10.21 do 29.10.21
 51  - jede od 7.3.21 do 30.6.21, nejede 1.4.21 54  - nejede od 7.3.21 do 31.8.21, od 27.10.21 do 29.10.21× - zastávka jen na znamení nebo požádání
( - spoj zastavuje jen pro vystupování) - spoj zastavuje jen pro nastupování
M - na spoj 13 navazuje v zastávce Karlovy Vary, terminál spoj 9 linky 421304 směr Sokolov, Terminál
M - na spoj 27 navazuje v zastávce Karlovy Vary, terminál spoj 9 linky 421304 směr Sokolov, Terminál
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.